حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گالاتاسارای - آنتالیااسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

گالاتاسارای

5 0

آنتالیااسپور

20:30 1397/12/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
2
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
2
8
موقعیت گل
5
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
6
5
خطا
11
3
آفساید
1
12
ضربه آزاد
8
15
موقعیت گل
14
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
7
1
کرنر
3
3
خطا
6
3
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
9
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی گالاتاسارای و آنتالیااسپور

ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

2
2

آنتالیااسپور

22:30
1399/05/03
ترکیه سوپرلیگ

آنتالیااسپور

0
5

گالاتاسارای

20:30
1398/10/07