بازی پرو - پاراگوئه

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

پرو

1 0

پاراگوئه

04:30 1398/01/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
7
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
7
53
٪ مالکیت توپ
47
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
8
15
خطا
18
0
آفساید
0
18
ضربه آزاد
15
12
موقعیت گل
13
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
5
8
خطا
11
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
6
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی پرو و پاراگوئه

کوپا آمريکا یک چهارم نهایی

پاراگوئه

3
3

پرو

01:30
1400/04/12
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

2
2

پاراگوئه

02:00
1399/07/18
دوستانه ملی بین المللی

پاراگوئه

0
1

پرو

01:30
1396/03/19
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

4
1

پاراگوئه

03:00
1395/08/21