حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فنرباغچه - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

فنرباغچه

1 1

گالاتاسارای

20:30 1398/01/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
11
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
5
16
خطا
12
3
آفساید
2
13
ضربه آزاد
18
6
موقعیت گل
14
37
٪ مالکیت توپ
63
5
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
7
2
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
3
5
خطا
7
3
آفساید
1
7
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
9
22
٪ مالکیت توپ
78
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی فنرباغچه و گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ

گالاتاسارای

3
1

فنرباغچه

19:30
1398/12/04
ترکیه سوپرلیگ

فنرباغچه

0
0

گالاتاسارای

20:30
1398/07/06