بازی استون ویلا - وست برومویچ

چمپیونشیپ پلی آف

استون ویلا

2 1

وست برومویچ

16:00 1398/02/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
1
خطا
7
1
آفساید
1
9
موقعیت گل
3
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
10
کرنر
4
3
خطا
14
1
آفساید
1
21
موقعیت گل
5
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
4
7
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
2
2
خطا
7
0
آفساید
0
12
موقعیت گل
2
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی استون ویلا و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

2
2

استون ویلا

22:30
1400/02/05
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

3
0

وست برومویچ

22:45
1399/09/30
چمپیونشیپ پلی آف

استون ویلا

0
1

وست برومویچ

23:30
1398/02/24
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

2
0

استون ویلا

18:30
1397/11/27