بازی وست برومویچ - استون ویلا

چمپیونشیپ پلی آف

وست برومویچ

1 0

استون ویلا

23:30 1398/02/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1
کرنر
3
7
خطا
6
2
آفساید
0
3
موقعیت گل
5
34
٪ مالکیت توپ
66
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
15
15
خطا
10
4
آفساید
1
10
موقعیت گل
24
26
٪ مالکیت توپ
74
4
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
6
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
10
6
شوت خارج از چارچوب
8
3
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
6
7
خطا
2
1
آفساید
1
7
موقعیت گل
10
32
٪ مالکیت توپ
68
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3
0
کرنر
6
1
خطا
2
1
آفساید
0
0
موقعیت گل
9
6
٪ مالکیت توپ
94
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی وست برومویچ و استون ویلا

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

2
2

استون ویلا

22:30
1400/02/05
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

3
0

وست برومویچ

22:45
1399/09/30
چمپیونشیپ پلی آف

وست برومویچ

1
2

استون ویلا

16:00
1398/02/21
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

2
0

استون ویلا

18:30
1397/11/27