بازی ژاپن - ایران

لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی (هفته 2)
0 22 21 19

ژاپن

3 25 25 25

ایران

14:10 1398/03/19

بازی های رودرروی ژاپن و ایران

والیبال قهرمانی آسیا فینال

ایران

3
0

ژاپن

13:30
1400/06/28
والیبال المپیک 2020 گروه A

ایران

2
3

ژاپن

15:10
1400/05/10
لیگ والیبال ملت‌ها مرحله مقدماتی

ایران

0
3

ژاپن

15:30
1400/03/07
جام جهاني واليبال مرحله گروهی

ایران

1
3

ژاپن

13:50
1398/07/21

اخبار بازی