بازی بولیوی - ونزوئلا

کوپا آمريکا گروه A (هفته 1)

بولیوی

1 3

ونزوئلا

23:30 1398/04/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
7
خطا
3
0
آفساید
2
3
موقعیت گل
5
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
5
11
خطا
12
0
آفساید
3
10
موقعیت گل
15
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
8
4
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
4
4
خطا
9
0
آفساید
1
7
موقعیت گل
10
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی بولیوی و ونزوئلا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

ونزوئلا

1
3

بولیوی

00:30
1400/03/14
دوستانه ملی بین المللی

بولیوی

1
4

ونزوئلا

01:30
1398/07/19
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
5

ونزوئلا

03:00
1395/08/21
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

ونزوئلا

2
4

بولیوی

23:30
1394/08/21