بازی اروگوئه - اکوادور

کوپا آمريکا گروه C (هفته 1)

اروگوئه

4 0

اکوادور

02:30 1398/03/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
7
خطا
6
3
آفساید
0
10
موقعیت گل
1
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
1
9
کرنر
1
12
خطا
12
4
آفساید
0
16
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
2
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
0
5
خطا
6
1
آفساید
0
6
موقعیت گل
1
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی اروگوئه و اکوادور

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

0
1

اروگوئه

03:00
1400/06/19
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

2
4

اکوادور

00:30
1399/07/23
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

1
2

اروگوئه

02:30
1395/08/21
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

اروگوئه

1
2

اکوادور

00:30
1394/08/22

اخبار بازی