بازی نیوکسل - آرسنال

انگلیس لیگ برتر (هفته 1)

نیوکسل

0 1

آرسنال

17:30 1398/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
5
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
3
30
٪ مالکیت توپ
70
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
12
خطا
7
1
آفساید
3
10
ضربه آزاد
17
9
موقعیت گل
8
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
1
7
خطا
3
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
5
46
٪ مالکیت توپ
54
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی نیوکسل و آرسنال

انگلیس لیگ برتر

آرسنال

2
0

نیوکسل

17:30
1400/02/12
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
3

آرسنال

23:30
1399/10/29
جام حذفی انگلیس FA Cup

نیوکسل

0
2

آرسنال

21:00
1399/10/20
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
4

آرسنال

20:00
1398/11/27

اخبار بازی