بازی نیوکسل - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 6)

نیوکسل

0 0

برایتون

21:00 1398/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
5
خطا
4
0
آفساید
3
7
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
8
24
٪ مالکیت توپ
76
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
12
خطا
8
0
آفساید
3
12
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
16
29
٪ مالکیت توپ
71
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
7
5
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
0
7
خطا
4
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
8
34
٪ مالکیت توپ
66
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی نیوکسل و برایتون

انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
3

برایتون

23:30
1399/12/30
انگلیس لیگ برتر

برایتون

3
0

نیوکسل

17:30
1399/06/30
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
0

برایتون

21:30
1399/04/30
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

1
1

برایتون

21:00
1398/02/07

اخبار بازی