بازی منچستریونایتد - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 12)

منچستریونایتد

3 1

برایتون

17:30 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
5
خطا
10
0
آفساید
1
11
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
2
10
خطا
14
0
آفساید
4
18
ضربه آزاد
9
21
موقعیت گل
6
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
5
1
نجات دروازه
8
5
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
3
11
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
1
5
خطا
4
0
آفساید
3
7
ضربه آزاد
4
16
موقعیت گل
2
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی منچستریونایتد و برایتون

انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
2

منچستریونایتد

23:00
1400/01/15
جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

منچستریونایتد

3
0

برایتون

22:15
1399/07/09
انگلیس لیگ برتر

منچستریونایتد

3
2

برایتون

15:00
1399/07/05
انگلیس لیگ برتر

منچستریونایتد

3
0

برایتون

23:45
1399/04/10

ویدیوهای بازی منچستریونایتد و برایتون

اخبار بازی