بازی ساوتهمپتون - وستهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 17)

ساوتهمپتون

0 1

وستهام

21:00 1398/09/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
6
خطا
6
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
5
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
8
9
خطا
14
4
آفساید
2
15
ضربه آزاد
13
11
موقعیت گل
11
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
9
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
4
3
خطا
8
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
6
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی ساوتهمپتون و وستهام

انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
0

ساوتهمپتون

18:30
1400/06/20
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
3

وستهام

19:30
1400/03/02
انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
0

ساوتهمپتون

21:30
1399/10/09
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

1
3

وستهام

18:30
1398/12/10