حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رنس - استراسبورگ

فرانسه لیگ یک (هفته 2)

رنس

0 0

استراسبورگ

19:30 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
9
خطا
8
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
1
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0
2
کرنر
4
18
خطا
19
0
آفساید
1
22
ضربه آزاد
16
11
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
3
9
خطا
11
0
آفساید
0
12
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی رنس و استراسبورگ

فرانسه لیگ یک

رنس

0
3

استراسبورگ

19:30
1398/11/20
لیگ کاپ فرانسه لیگ کاپ

استراسبورگ

0
0

رنس

23:30
1398/10/17
فرانسه لوشامپیونا

رنس

0
4

استراسبورگ

21:30
1398/01/14
فرانسه لوشامپیونا

استراسبورگ

1
2

رنس

22:30
1397/09/24