حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی نیس - مارسی

فرانسه لیگ یک (هفته 3)

نیس

1 2

مارسی

23:30 1398/06/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
1
خطا
6
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
2
7
موقعیت گل
7
56
٪ مالکیت توپ
44
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
3
7
خطا
13
1
آفساید
0
13
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
12
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
2
6
خطا
7
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
5
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی نیس و مارسی

فرانسه لوشامپیونا

نیس

0
1

مارسی

23:30
1397/12/19
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

1
0

نیس

22:30
1397/07/29
فرانسه لوشامپیونا

نیس

1
2

مارسی

23:35
1397/02/16
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

4
2

نیس

22:30
1396/07/09