حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دیژون - مارسی

فرانسه لیگ یک (هفته 7)

دیژون

0 0

مارسی

20:30 1398/07/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
5
خطا
2
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
6
52
٪ مالکیت توپ
48
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
3
9
خطا
14
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
9
18
موقعیت گل
9
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
1
4
خطا
12
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
4
14
موقعیت گل
3
38
٪ مالکیت توپ
62
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی دیژون و مارسی

فرانسه لوشامپیونا

مارسی

2
1

دیژون

23:15
1397/11/19
فرانسه لوشامپیونا

دیژون

0
2

مارسی

19:30
1397/08/20
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

3
1

دیژون

19:30
1397/01/11
فرانسه لوشامپیونا

دیژون

0
3

مارسی

23:30
1396/05/15