حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آمیان - مارسی

فرانسه لیگ یک (هفته 9)

آمیان

3 1

مارسی

22:15 1398/07/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
9
خطا
10
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
4
33
٪ مالکیت توپ
67
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
7
16
خطا
15
2
آفساید
1
15
ضربه آزاد
18
11
موقعیت گل
13
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
6
4
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
5
7
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
9
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی آمیان و مارسی

فرانسه لوشامپیونا

آمیان

0
2

مارسی

19:30
1397/11/27
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

3
1

آمیان

23:30
1397/09/04
فرانسه لوشامپیونا

آمیان

1
2

مارسی

23:30
1397/02/29
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

2
0

آمیان

17:30
1396/06/26