حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سنت اتین - لیون

فرانسه لیگ یک (هفته 9)

سنت اتین

1 0

لیون

22:30 1398/07/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
9
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
1
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
1
13
خطا
18
2
آفساید
3
21
ضربه آزاد
15
6
موقعیت گل
6
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
1
4
خطا
9
2
آفساید
3
12
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی سنت اتین و لیون

فرانسه لیگ یک

سنت اتین

1
2

لیون

23:30
1399/08/18
فرانسه لیگ یک

سنت اتین

0
2

لیون

23:30
1398/12/11
فرانسه لوشامپیونا

لیون

2
1

سنت اتین

23:30
1397/10/30
فرانسه لوشامپیونا

سنت اتین

0
1

لیون

23:30
1397/09/02