حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مارسی - لیل

فرانسه لیگ یک (هفته 12)

مارسی

2 1

لیل

20:00 1398/08/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
9
3
آفساید
2
10
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
0
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
4
13
خطا
15
3
آفساید
4
17
ضربه آزاد
16
11
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
3
8
خطا
6
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
6
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی مارسی و لیل

فرانسه لوشامپیونا

لیل

2
1

مارسی

23:15
1397/11/05
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

0
3

لیل

22:30
1397/07/08
فرانسه لوشامپیونا

لیل

1
5

مارسی

19:30
1397/02/01
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

1
0

لیل

23:30
1396/08/07