حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مارسی - لیون

فرانسه لیگ یک (هفته 13)

مارسی

2 1

لیون

23:30 1398/08/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
4
خطا
4
0
آفساید
2
5
ضربه آزاد
2
7
موقعیت گل
5
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
7
14
خطا
9
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
12
10
موقعیت گل
11
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
2
10
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
6
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی مارسی و لیون

فرانسه لوشامپیونا

لیون

3
0

مارسی

23:30
1398/02/22
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

2
4

لیون

22:30
1397/07/01
فرانسه لوشامپیونا

لیون

3
2

مارسی

23:30
1396/12/27
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

0
2

لیون

23:30
1396/09/26

ویدیوهای بازی مارسی و لیون