حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مارسی - برس

فرانسه لیگ یک (هفته 15)

مارسی

2 1

برس

23:15 1398/09/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
9
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
1
64
٪ مالکیت توپ
36
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
0
11
خطا
14
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
10
34
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
8
4
شوت دفع شده
1
20
شوت خارج از چارچوب
2
10
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
0
2
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
2
21
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
1
12
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی مارسی و برس

فرانسه لوشامپيونه

برس

0
1

مارسی

19:30
1392/01/31
فرانسه لوشامپيونه

مارسی

2
1

برس

16:30
1391/09/12
فرانسه لوشامپيونه

مارسی

0
1

برس

19:30
1390/12/07
فرانسه لوشامپيونه

برس

1
1

مارسی

19:30
1390/07/10

ویدیوهای بازی مارسی و برس