حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آنژه - مارسی

فرانسه لیگ یک (هفته 16)

آنژه

0 2

مارسی

21:30 1398/09/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
4
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
3
5
موقعیت گل
5
70
٪ مالکیت توپ
30
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
1
11
خطا
11
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
10
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
1
7
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آنژه و مارسی

فرانسه لیگ یک

آنژه

0
0

مارسی

20:00
1398/11/05
فرانسه لوشامپیونا

آنژه

2
2

مارسی

20:30
1398/01/10
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

1
1

آنژه

23:30
1397/10/01
فرانسه لوشامپیونا

مارسی

1
1

آنژه

19:30
1397/02/09