بازی برزیل - پرو

کوپا آمريکا فینال

برزیل

3 1

پرو

00:30 1398/04/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
13
خطا
7
0
آفساید
0
4
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
4
25
خطا
21
0
آفساید
0
12
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
4
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
3
12
خطا
14
0
آفساید
0
8
موقعیت گل
3
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برزیل و پرو

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

4
2

پرو

03:30
1399/07/23
دوستانه ملی بین المللی

پرو

1
0

برزیل

07:30
1398/06/20
کوپا آمريکا گروه A

برزیل

5
0

پرو

23:30
1398/04/01
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

2
0

پرو

05:45
1395/08/26

اخبار بازی