حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استراسبورگ - رنس

فرانسه لیگ یک (هفته 24)

استراسبورگ

3 0

رنس

19:30 1398/11/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
3
5
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
0
9
کرنر
8
13
خطا
12
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
13
12
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
0
2
کرنر
5
8
خطا
8
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
1
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی استراسبورگ و رنس

لیگ کاپ فرانسه لیگ کاپ

استراسبورگ

0
0

رنس

23:30
1398/10/17
فرانسه لیگ یک

استراسبورگ

0
0

رنس

19:30
1398/05/27
فرانسه لوشامپیونا

رنس

0
4

استراسبورگ

21:30
1398/01/14
فرانسه لوشامپیونا

استراسبورگ

1
2

رنس

22:30
1397/09/24