حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی خرونینگن - امن

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

خرونینگن

2 2

امن

21:30 1398/04/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی خرونینگن و امن

هلند اردیویسه

امن

0
2

خرونینگن

17:00
1398/10/01
هلند اردیویسه

خرونینگن

1
0

امن

21:00
1398/05/12
هلند اردیویسه

خرونینگن

0
1

امن

22:00
1398/02/25
هلند اردیویسه

امن

2
1

خرونینگن

17:00
1397/09/25