بازی وستهام - ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 28)

وستهام

3 1

ساوتهمپتون

18:30 1398/12/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
3
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
3
7
موقعیت گل
5
36
٪ مالکیت توپ
64
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
9
8
خطا
11
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
8
14
موقعیت گل
10
34
٪ مالکیت توپ
66
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
4
5
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
5
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی وستهام و ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
3

وستهام

19:30
1400/03/02
انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
0

ساوتهمپتون

21:30
1399/10/09
انگلیس لیگ برتر

وستهام

1
0

ساوتهمپتون

21:00
1398/09/23
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
3

وستهام

18:30
1398/02/14