بازی نورنبرگ - پاری سن ژرمن

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

نورنبرگ

1 1

پاری سن ژرمن

21:00 1398/04/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کارت زرد
1
0
کارت زرد
1

ویدیوهای بازی نورنبرگ و پاری سن ژرمن

اخبار بازی