حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بوتافوگو - سانتوز

برزیل سری آ (هفته 1)

بوتافوگو

0 1

سانتوز

18:30 1398/04/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
4
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
9
کرنر
2
12
خطا
14
1
آفساید
1
15
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
13
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
8
1
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
1
8
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
9
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی بوتافوگو و سانتوز

برزیل سری آ

بوتافوگو

1
4

سانتوز

01:30
1398/08/13