بازی بحرین - عراق

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

بحرین

1 1

عراق

21:00 1398/06/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
7
خطا
7
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
7
42
٪ مالکیت توپ
58
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
17
3
کرنر
11
14
خطا
12
0
آفساید
0
15
ضربه آزاد
15
6
موقعیت گل
14
39
٪ مالکیت توپ
61
3
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
12
5
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
32
2
کرنر
6
7
خطا
5
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
7
36
٪ مالکیت توپ
64
3
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی بحرین و عراق

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C

بحرین

0
0

عراق

17:30
1398/08/28
دوستانه ملی بین المللی

عراق

0
0

بحرین

19:00
1393/07/22

اخبار بازی