بازی کامبوج - عراق

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

کامبوج

0 4

عراق

15:00 1398/07/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
موقعیت گل
1
42
٪ مالکیت توپ
58
0
نجات دروازه
0
0
شوت داخل چارچوب
1
1
پرتاب دستی
0
0
موقعیت گل
1
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت داخل چارچوب
1
1
پرتاب دستی
0
1
کارت زرد
0

اخبار بازی