بازی بحرین - ایران

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

بحرین

1 0

ایران

20:00 1398/07/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
6
55
٪ مالکیت توپ
45
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
9
1
کرنر
6
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
8
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
9
0
کرنر
5
4
ضربه آزاد
4
1
موقعیت گل
2
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
0
پرتاب دستی
0

بازی های رودرروی بحرین و ایران

جام ملت هاي آسيا گروه C

بحرین

0
2

ایران

12:30
1393/10/21
غرب آسیا گروه B

بحرین

0
0

ایران

17:55
1391/09/22
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه E)

ایران

1
1

بحرین

19:00
1390/08/20
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه E)

بحرین

0
6

ایران

19:30
1390/07/19

اخبار بازی