بازی هنگ کنگ - بحرین

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

هنگ کنگ

0 0

بحرین

15:30 1398/08/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت زرد
0
3
کارت زرد
0
2
کارت زرد
0

بازی های رودرروی هنگ کنگ و بحرین

دوستانه ملی بین المللی

بحرین

2
0

هنگ کنگ

15:30
1396/08/18

ویدیوهای بازی هنگ کنگ و بحرین