بازی عراق - بحرین

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

عراق

0 0

بحرین

17:30 1398/08/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
2
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
19
1
کرنر
1
0
آفساید
0
15
ضربه آزاد
17
9
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
30
پرتاب دستی
29
1
کرنر
0
8
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
1
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی عراق و بحرین

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C

عراق

1
1

بحرین

21:00
1398/06/14
دوستانه ملی بین المللی

عراق

0
0

بحرین

19:00
1393/07/22

اخبار بازی