بازی هنگ کنگ - کامبوج

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C (هفته 1)

هنگ کنگ

2 0

کامبوج

15:30 1398/08/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت زرد
1
2
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
1
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1

بازی های رودرروی هنگ کنگ و کامبوج

مقدماتی جام جهانی (منطقه آسیا) مقدماتی آسیا-گروه C

هنگ کنگ

1
1

کامبوج

16:00
1398/06/14
دوستانه ملی بین المللی

هنگ کنگ

2
0

کامبوج

15:00
1395/07/15
دوستانه ملی بین المللی

کامبوج

2
4

هنگ کنگ

16:30
1395/06/11

اخبار بازی