بازی بایرن مونیخ - کلن

آلمان بوندسلیگا (هفته 5)

بایرن مونیخ

4 0

کلن

18:00 1398/06/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
2
7
خطا
13
2
آفساید
1
14
ضربه آزاد
9
11
موقعیت گل
6
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
5
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
12
کرنر
4
15
خطا
20
2
آفساید
1
20
ضربه آزاد
17
24
موقعیت گل
16
60
٪ مالکیت توپ
40
4
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
8
شوت دفع شده
7
11
شوت خارج از چارچوب
7
5
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
2
8
خطا
7
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
10
55
٪ مالکیت توپ
45
3
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی بایرن مونیخ و کلن

آلمان بوندسلیگا

بایرن مونیخ

2
1

کلن

18:00
1399/08/10
آلمان بوندسلیگا

بایرن مونیخ

4
1

کلن

18:00
1398/11/27
آلمان بوندسلیگا

بایرن مونیخ

3
1

کلن

18:00
1397/02/15
آلمان بوندسلیگا

کلن

0
1

بایرن مونیخ

23:00
1396/09/22

اخبار بازی