بازی ردینگ - چلسی

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

ردینگ

3 4

چلسی

18:30 1398/05/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ردینگ و چلسی

انگلیس ليگ برتر

چلسی

2
2

ردینگ

23:30
1391/11/11
انگلیس ليگ برتر

ردینگ

2
4

چلسی

23:15
1391/06/01