بازی ویسل کوبه - بارسلونا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

ویسل کوبه

0 2

بارسلونا

13:30 1398/05/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت زرد
0
1
کارت زرد
0

اخبار بازی