بازی بایرن مونیخ - فنرباغچه

بین المللی آئودی کاپ

بایرن مونیخ

6 1

فنرباغچه

23:00 1398/05/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
7
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
6
7
کرنر
4
10
خطا
12
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
10
11
موقعیت گل
6
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
9
شوت داخل چارچوب
2
22
پرتاب دستی
12
1
کرنر
3
3
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
3
3
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
6

اخبار بازی