حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آاس رم - جنوا

ایتالیا سری آ (هفته 1)

آاس رم

3 3

جنوا

23:15 1398/06/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
7
خطا
6
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
1
15
خطا
13
0
آفساید
6
20
ضربه آزاد
14
17
موقعیت گل
6
56
٪ مالکیت توپ
44
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
6
8
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
1
8
خطا
7
0
آفساید
5
14
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی آاس رم و جنوا

ایتالیا سری آ

آاس رم

3
1

جنوا

20:30
1398/10/29
ایتالیا سری آ

آاس رم

1
1

جنوا

20:30
1398/02/15
ایتالیا سری آ

جنوا

2
3

آاس رم

23:00
1397/09/25
ایتالیا سری آ

جنوا

1
2

آاس رم

23:15
1397/01/29