حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بولونیا - آاس رم

ایتالیا سری آ (هفته 4)

بولونیا

1 2

آاس رم

16:30 1398/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
4
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
3
2
موقعیت گل
3
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
4
13
خطا
16
1
آفساید
1
18
ضربه آزاد
13
5
موقعیت گل
14
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
6
0
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
2
9
خطا
7
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
11
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی بولونیا و آاس رم

ایتالیا سری آ

بولونیا

3
2

آاس رم

23:15
1398/11/18
ایتالیا سری آ

بولونیا

1
2

آاس رم

23:00
1397/11/29
ایتالیا سری آ

آاس رم

0
2

بولونیا

16:30
1397/07/01
ایتالیا سری آ

آاس رم

1
1

بولونیا

15:00
1397/01/11