حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هلاس ورونا - اودینزه

ایتالیا سری آ (هفته 5)

هلاس ورونا

0 0

اودینزه

20:30 1398/07/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
3
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
3
2
موقعیت گل
5
46
٪ مالکیت توپ
54
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
6
7
خطا
18
5
آفساید
1
21
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
2
4
خطا
8
4
آفساید
1
11
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
0
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
4
2
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی هلاس ورونا و اودینزه

ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

0
0

اودینزه

15:00
1398/11/27
ایتالیا سری آ

اودینزه

1
0

هلاس ورونا

17:30
1397/02/23
ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

0
4

اودینزه

17:30
1396/10/02
ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

0
2

اودینزه

17:30
1394/12/09