بازی گرانادا - وایادولید

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

گرانادا

2 1

وایادولید

22:00 1398/05/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گرانادا و وایادولید

اسپانیا لالیگا

گرانادا

2
1

وایادولید

21:00
1400/01/22
اسپانیا لالیگا

وایادولید

3
1

گرانادا

21:00
1399/09/02
بین المللی دوستانه باشگاهی

وایادولید

3
0

گرانادا

21:30
1399/06/07
اسپانیا لالیگا

وایادولید

1
2

گرانادا

23:30
1398/11/26
اسپانیا لالیگا

گرانادا

1
1

وایادولید

20:30
1398/07/02