بازی لوانته - اوئسکا

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 1)

لوانته

1 1

اوئسکا

22:30 1398/05/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت قرمز
0
1
کارت قرمز
0

بازی های رودرروی لوانته و اوئسکا

اسپانیا لالیگا

اوئسکا

2
0

لوانته

23:30
1400/01/13
اسپانیا لالیگا

لوانته

1
1

اوئسکا

22:15
1399/10/02
اسپانیا لالیگا

اوئسکا

2
2

لوانته

21:00
1398/01/18
اسپانیا لالیگا

لوانته

2
2

اوئسکا

21:00
1397/09/03