حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی امن - خرونینگن

هلند اردیویسه (هفته 1)

امن

0 1

خرونینگن

21:00 1398/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
4
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
3
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
6
کرنر
7
10
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
10
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
6
6
خطا
1
0
آفساید
0
1
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی امن و خرونینگن

هلند اردیویسه

امن

0
2

خرونینگن

17:00
1398/10/01
بین المللی دوستانه باشگاهی

امن

2
2

خرونینگن

21:30
1398/04/25
هلند اردیویسه

خرونینگن

0
1

امن

22:00
1398/02/25
هلند اردیویسه

امن

2
1

خرونینگن

17:00
1397/09/25