حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویتسه آرنهایم - آژاکس

هلند اردیویسه (هفته 1)

ویتسه آرنهایم

2 2

آژاکس

21:00 1398/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
7
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
13
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
8
2
شوت داخل چارچوب
4
0
کرنر
9
15
خطا
13
0
آفساید
2
15
ضربه آزاد
15
13
موقعیت گل
26
31
٪ مالکیت توپ
69
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
7
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
6
7
شوت خارج از چارچوب
11
3
شوت داخل چارچوب
9
0
کرنر
6
8
خطا
7
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
13
31
٪ مالکیت توپ
69
2
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
5
6
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی ویتسه آرنهایم و آژاکس

هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
4

آژاکس

23:15
1398/02/03
هلند اردیویسه

آژاکس

4
0

ویتسه آرنهایم

17:00
1397/06/11
هلند اردیویسه

آژاکس

2
3

ویتسه آرنهایم

17:00
1396/12/13
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
1

آژاکس

16:00
1396/07/02