حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی خنت - یوپن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

خنت

6 1

یوپن

17:00 1398/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
5
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
1
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
4
6
کرنر
2
13
ضربه آزاد
13
18
موقعیت گل
8
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
5
7
شوت خارج از چارچوب
3
11
شوت داخل چارچوب
5
17
پرتاب دستی
12
2
کرنر
2
8
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
5
3
پرتاب دستی
8