حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فنلو - والویک

هلند اردیویسه (هفته 1)

فنلو

3 1

والویک

23:15 1398/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
8
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
3
12
خطا
12
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
13
11
موقعیت گل
15
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
7
6
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
0
6
خطا
6
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی فنلو و والویک

هلند اردیویسه

فنلو

2
1

والویک

22:15
1398/11/05