حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اندرلخت - میشلن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

اندرلخت

0 0

میشلن

23:00 1398/05/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
8
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
1
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
7
8
کرنر
1
11
ضربه آزاد
12
12
موقعیت گل
1
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
4
8
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
29
پرتاب دستی
12
3
کرنر
0
3
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
0
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
5
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
18
پرتاب دستی
5