حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آژاکس - امن

هلند اردیویسه (هفته 1)

آژاکس

5 0

امن

22:15 1398/05/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
6
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
14
موقعیت گل
2
63
٪ مالکیت توپ
37
0
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
7
کرنر
3
15
خطا
8
3
آفساید
0
8
ضربه آزاد
18
32
موقعیت گل
5
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
7
6
شوت دفع شده
2
14
شوت خارج از چارچوب
3
12
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
0
9
خطا
3
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
11
18
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
3
9
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آژاکس و امن

هلند اردیویسه

آژاکس

5
2

امن

23:15
1398/01/14
هلند اردیویسه

امن

0
5

آژاکس

21:00
1397/06/03