حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی شارلروا - انتورپ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

شارلروا

2 1

انتورپ

20:30 1398/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
10
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
2
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
20
5
کرنر
4
20
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
6
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
6
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
2
24
پرتاب دستی
42
3
کرنر
2
10
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
0
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
15
پرتاب دستی
22