حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کایسری اسپور - آلانیااسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

کایسری اسپور

0 1

آلانیااسپور

23:15 1398/05/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
7
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
8
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
9
13
خطا
10
3
آفساید
0
10
ضربه آزاد
16
6
موقعیت گل
14
49
٪ مالکیت توپ
51
4
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
7
3
کرنر
4
6
خطا
4
3
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
6
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی کایسری اسپور و آلانیااسپور

ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

1
5

آلانیااسپور

14:30
1398/10/28
ترکیه سوپرلیگ

آلانیااسپور

1
1

کایسری اسپور

17:30
1398/02/08
ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

0
5

آلانیااسپور

16:30
1397/09/03